Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Fabryka Okuć Kuczyński” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Niemcy kierunkiem dywersyfikacji rynków zbytu dla produktów Fabryki Okuć Kuczyński Sp. z o.o. Sp. k.”, w ramach Poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

CELE PROJEKTU

  1. a) osiągnięcie zdolności do obsługi dużych klientów z rynku niemieckiego, poprzez modyfikacje w procesie produkcji dające możliwość wytwarzania długich, oddalonych w czasie serii produktów o całkowicie powtarzalnych parametrach technicznych, osiągniętą w wyniku zakupu zaawansowanych zautomatyzowanych maszyn (przecinarki plazmowej i tokarki CNC)
  2. b) zbudowanie świadomości marki i jakości produktów naszej firmy w ww. segmencie klientów poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w najważniejszych targach branżowych.

WSKAŹNIKI REZULTATU PROJEKTU:

  1. a) Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wparte w zakresie internacjonalizacji: 4
  2. b) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 2 EPC
  3. c) Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 1.200.000,00PLN
  4. d) Liczba przedsiębiorstw aktywnych na rynkach międzynarodowych: 1

Wartość projektu: 838 437,37 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 508 796,39 PLN